soi cau mien bac
Trang Chủ
Kinh Nghiệm
Sổ Mơ
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 05/04/2018
40

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
84 16 ngày
33 15 ngày
66 14 ngày
25 13 ngày
34 10 ngày
72 10 ngày
77 10 ngày
78 8 ngày
81 7 ngày
50 6 ngày
58 6 ngày
65 6 ngày
69 6 ngày
00 5 ngày
01 5 ngày
16 5 ngày
28 5 ngày
30 5 ngày
32 5 ngày
47 5 ngày
59 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
06 16 lần
27 14 lần
67 14 lần
85 14 lần
07 12 lần
18 12 lần
83 12 lần
88 12 lần
98 12 lần
13 11 lần
24 11 lần
40 11 lần
44 11 lần
50 11 lần
75 11 lần
81 11 lần
95 11 lần
09 10 lần
17 10 lần
36 10 lần
42 10 lần
46 10 lần
71 10 lần
87 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 84 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 29 ngày (từ 02/06/2014 đến 30/06/2014) [Chi tiết]
Cặp số 33 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 30 ngày (từ 19/06/2010 đến 18/07/2010) [Chi tiết]
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
02 572 ngày
06 525 ngày
26 513 ngày
42 509 ngày
14 365 ngày
35 364 ngày
84 341 ngày
76 286 ngày
20 251 ngày
03 213 ngày
15 203 ngày
19 201 ngày
40 198 ngày
56 197 ngày
52 188 ngày
79 178 ngày
96 177 ngày
90 171 ngày
32 162 ngày
91 159 ngày
34 148 ngày
55 145 ngày
27 142 ngày
93 140 ngày
41 138 ngày
97 137 ngày
22 133 ngày
61 132 ngày
37 131 ngày
24 129 ngày
Thống kê gan đặc biệt theo tổng:
20 ng
7
15 ng
1
11 ng
9
9 ng
5
7 ng
6
6 ng
4
4 ng
2
3 ng
8
2 ng
3
0 ng
0
Thống kê cho thấy tổng đề lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 7 (bao gồm các cặp số: 07 ,16 ,25 ,34 ,43 ,52 ,61 ,70 ,89 ,98) đã 20 ngày chưa ra.

Cùng chuyên mục
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 27/04/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 27/04/2018
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 24/04/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 24/04/2018
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 23/04/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 23/04/2018
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 17/04/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 17/04/2018
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 14/04/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 14/04/2018
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 12/04/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 12/04/2018
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 09/04/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 09/04/2018
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 07/04/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 07/04/2018
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 02/04/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 02/04/2018
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 29/03/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 29/03/2018