soi cau mien bac
Trang Chủ
Kinh Nghiệm
Sổ Mơ
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 23/04/2018
28

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
93 18 ngày
71 16 ngày
59 11 ngày
42 10 ngày
50 10 ngày
73 10 ngày
99 10 ngày
05 8 ngày
69 8 ngày
47 7 ngày
48 7 ngày
74 7 ngày
88 7 ngày
89 7 ngày
20 6 ngày
46 6 ngày
57 6 ngày
91 6 ngày
01 5 ngày
04 5 ngày
07 5 ngày
24 5 ngày
29 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
67 16 lần
22 14 lần
85 14 lần
97 14 lần
10 13 lần
18 13 lần
31 13 lần
44 13 lần
76 13 lần
13 12 lần
15 12 lần
29 12 lần
55 12 lần
68 12 lần
82 12 lần
88 12 lần
96 12 lần
08 11 lần
21 11 lần
28 11 lần
38 11 lần
40 11 lần
43 11 lần
46 11 lần
41 10 lần
61 10 lần
86 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 93 đã 18 ngày chưa ra, cực đại là 23 ngày (từ 30/11/2013 đến 22/12/2013) [Chi tiết]
Cặp số 71 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 22/08/2008 đến 18/09/2008) [Chi tiết]
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
10 ng42 5 ng24
8 ng05 10 ng50
7 ng47 7 ng74
Đặc biệt lâu chưa ra:
02 590 ngày
06 543 ngày
26 531 ngày
42 527 ngày
14 383 ngày
35 382 ngày
84 359 ngày
76 304 ngày
20 269 ngày
03 231 ngày
15 221 ngày
19 219 ngày
40 216 ngày
56 215 ngày
79 196 ngày
96 195 ngày
90 189 ngày
32 180 ngày
91 177 ngày
34 166 ngày
55 163 ngày
27 160 ngày
93 158 ngày
41 156 ngày
97 155 ngày
37 149 ngày
24 147 ngày
11 142 ngày
50 139 ngày
33 135 ngày
53 132 ngày
92 130 ngày
78 129 ngày
72 126 ngày
87 125 ngày
Thống kê gan đặc biệt theo tổng:
17 ng
3
13 ng
5
12 ng
6
10 ng
9
9 ng
1
5 ng
0
3 ng
8
2 ng
7
1 ng
2
0 ng
4
Thống kê cho thấy tổng đề lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 3 (bao gồm các cặp số: 03 ,12 ,21 ,30 ,49 ,58 ,67 ,76 ,85 ,94) đã 17 ngày chưa ra.

Cùng chuyên mục
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 27/04/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 27/04/2018
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 24/04/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 24/04/2018
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 17/04/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 17/04/2018
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 14/04/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 14/04/2018
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 12/04/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 12/04/2018
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 09/04/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 09/04/2018
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 07/04/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 07/04/2018
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 05/04/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 05/04/2018
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 02/04/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 02/04/2018
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 29/03/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 29/03/2018