soi cau mien bac
Trang Chủ
Kinh Nghiệm
Sổ Mơ
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 24/04/2018
29

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
93 19 ngày
59 12 ngày
42 11 ngày
50 11 ngày
05 9 ngày
47 8 ngày
88 8 ngày
89 8 ngày
57 7 ngày
01 6 ngày
04 6 ngày
07 6 ngày
24 6 ngày
03 5 ngày
09 5 ngày
14 5 ngày
17 5 ngày
36 5 ngày
39 5 ngày
55 5 ngày
60 5 ngày
95 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
18 14 lần
22 14 lần
67 14 lần
85 14 lần
10 13 lần
29 13 lần
31 13 lần
76 13 lần
40 12 lần
44 12 lần
46 12 lần
55 12 lần
68 12 lần
88 12 lần
96 12 lần
97 12 lần
08 11 lần
21 11 lần
28 11 lần
38 11 lần
43 11 lần
82 11 lần
13 10 lần
15 10 lần
41 10 lần
61 10 lần
63 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 93 đã 19 ngày chưa ra, cực đại là 23 ngày (từ 30/11/2013 đến 22/12/2013) [Chi tiết]
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
19 ng93 5 ng39
12 ng59 5 ng95
11 ng42 6 ng24
9 ng05 11 ng50
Đặc biệt lâu chưa ra:
02 591 ngày
06 544 ngày
26 532 ngày
42 528 ngày
14 384 ngày
35 383 ngày
84 360 ngày
76 305 ngày
20 270 ngày
03 232 ngày
15 222 ngày
19 220 ngày
40 217 ngày
56 216 ngày
79 197 ngày
96 196 ngày
90 190 ngày
32 181 ngày
91 178 ngày
34 167 ngày
55 164 ngày
27 161 ngày
93 159 ngày
41 157 ngày
97 156 ngày
37 150 ngày
24 148 ngày
11 143 ngày
50 140 ngày
33 136 ngày
53 133 ngày
92 131 ngày
78 130 ngày
72 127 ngày
87 126 ngày
Thống kê gan đặc biệt theo tổng:
18 ng
3
13 ng
6
11 ng
9
10 ng
1
6 ng
0
4 ng
8
3 ng
7
2 ng
2
1 ng
4
0 ng
5
Thống kê cho thấy tổng đề lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 3 (bao gồm các cặp số: 03 ,12 ,21 ,30 ,49 ,58 ,67 ,76 ,85 ,94) đã 18 ngày chưa ra.

Cùng chuyên mục
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 27/04/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 27/04/2018
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 23/04/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 23/04/2018
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 17/04/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 17/04/2018
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 14/04/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 14/04/2018
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 12/04/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 12/04/2018
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 09/04/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 09/04/2018
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 07/04/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 07/04/2018
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 05/04/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 05/04/2018
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 02/04/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 02/04/2018
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 29/03/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 29/03/2018