soi cau mien bac
Trang Chủ
Kinh Nghiệm
Sổ Mơ
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 27/04/2018
22

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
93 22 ngày
05 12 ngày
47 11 ngày
88 11 ngày
89 11 ngày
01 9 ngày
04 9 ngày
07 9 ngày
03 8 ngày
09 8 ngày
14 8 ngày
36 8 ngày
39 8 ngày
95 8 ngày
35 7 ngày
58 7 ngày
83 7 ngày
90 7 ngày
02 6 ngày
06 6 ngày
10 6 ngày
41 6 ngày
30 5 ngày
34 5 ngày
38 5 ngày
43 5 ngày
64 5 ngày
78 5 ngày
82 5 ngày
84 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
29 14 lần
31 14 lần
76 14 lần
85 14 lần
10 13 lần
18 13 lần
22 13 lần
40 13 lần
44 13 lần
46 13 lần
67 13 lần
97 13 lần
08 12 lần
32 12 lần
63 12 lần
68 12 lần
88 12 lần
96 12 lần
13 11 lần
15 11 lần
38 11 lần
61 11 lần
16 10 lần
21 10 lần
23 10 lần
28 10 lần
41 10 lần
43 10 lần
54 10 lần
55 10 lần
82 10 lần
86 10 lần
94 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 93 đã 22 ngày chưa ra, cực đại là 23 ngày (từ 30/11/2013 đến 22/12/2013) [Chi tiết]
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Các cặp lô tô lộn cùng gan nhiều nhất:
22 ng93 8 ng39
9 ng01 6 ng10
8 ng03 5 ng30
8 ng09 7 ng90
8 ng14 6 ng41
7 ng83 5 ng38
5 ng34 5 ng43
Đặc biệt lâu chưa ra:
02 594 ngày
06 547 ngày
26 535 ngày
42 531 ngày
14 387 ngày
35 386 ngày
84 363 ngày
76 308 ngày
20 273 ngày
03 235 ngày
15 225 ngày
19 223 ngày
40 220 ngày
56 219 ngày
79 200 ngày
96 199 ngày
90 193 ngày
32 184 ngày
91 181 ngày
34 170 ngày
55 167 ngày
27 164 ngày
93 162 ngày
41 160 ngày
97 159 ngày
37 153 ngày
24 151 ngày
11 146 ngày
33 139 ngày
53 136 ngày
92 134 ngày
78 133 ngày
72 130 ngày
87 129 ngày
Thống kê gan đặc biệt theo tổng:
21 ng
3
16 ng
6
13 ng
1
9 ng
0
7 ng
8
6 ng
7
5 ng
2
2 ng
9
1 ng
5
0 ng
4
Thống kê cho thấy tổng đề lâu chưa xuất hiện nhất là tổng 3 (bao gồm các cặp số: 03 ,12 ,21 ,30 ,49 ,58 ,67 ,76 ,85 ,94) đã 21 ngày chưa ra.

Cùng chuyên mục
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 24/04/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 24/04/2018
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 23/04/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 23/04/2018
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 17/04/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 17/04/2018
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 14/04/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 14/04/2018
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 12/04/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 12/04/2018
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 09/04/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 09/04/2018
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 07/04/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 07/04/2018
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 05/04/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 05/04/2018
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 02/04/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 02/04/2018
thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 29/03/2018 thống kê nhanh miền bắc soi cầu chuẩn miên bắc ngày 29/03/2018